Written by 17:57 น. Experience, TRAVEL TIPS

แนวโน้มการท่องเที่ยวยุคหลังโควิด-19

การระบาดของ Covid-19 ที่เกิดขึ้นมาทั่วโลกและเป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษ เมื่อเทียบกับโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลกในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา สำหรับประเทศไทย โรคระบาดในครั้งทำให้พฤติกรรมของคนไทยเปลี่ยนไปได้ชัดเจน เช่น Work Form Home เป็นหลัก หรือการท่องเที่ยวผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพราะผลกระทบเนื่องจาก การ Lock Down ประเทศ ซึ่งทำให้ผู้คนโหยหาการเดินทางมากยิ่งขึ้น และได้มีมาตรการการปิดประเทศจึ่งทำให้การเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศลดน้อยลง

 

1.  คุณค่าของการเดินทาง

อยู่บ้านนานยิ่งทำให้โหยหาการเดินทางมากขึ้น โดยในช่วงล็อกดาวน์ นักเดินทางชาวไทย 71% รู้สึกตื่นเต้นที่จะมีโอกาสได้กลับมาเดินทางท่องเที่ยวอีกครั้ง ในขณะที่ 77% ระบุว่ารู้สึกเห็นคุณค่าของการเดินทางมากขึ้น และจะไม่มองข้ามคุณค่าดังกล่าวอีก นอกจากนี้ 2 ใน 3 ของนักเดินทางชาวไทย (65%) ปรารถนาที่จะออกไปสำรวจโลกกว้างยิ่งขึ้นกว่าเดิม และอีก 60% ตั้งใจที่จะจองทริปที่ต้องยกเลิกไปก่อนหน้านี้อีกครั้งหนึ่ง

2. ปลอดภัยไว้ก่อน

มั่นใจได้ว่าแนวโน้มในการท่องเที่ยวยุคใหม่ เราจะให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย เน้นความสะอาดและสุขอนามัยที่เราสามารถป้องกันได้ รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือที่เราเรียกกันว่า Social Distancing และยังให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวแบบเป็นส่วนตัวมากกว่าการเที่ยวแบบเป็นกลุ่ม

 

3. ความคุ้มค่า

นอกจากนี้ยังต้องเน้นถึงความคุ้มค่าต้องมาก่อน เพราะเนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก Covid-19 ทำให้เรามองเห็นคุณค่าในการจับจ่ายใช้สอยรวมไปจนถึงค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

4. มาตรการการคัดกรองผู้เดินทางที่จะบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีความสำคัญและมีความเป็นไปได้สูงมากที่มาตรการและข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขภาพก่อนจะมีการเดินทางนั้นจะกลับไปเหมือนกับในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 70 ซึ่งจะมีการกำหนดชัดเจนว่า ก่อนการเดินทางนั้นจะต้องมีการฉีดวัคซีนให้เหมาะสม และการสำแดงความโปร่งใสทางด้านข้อมูลทางสุขภาพนั้นก็จะกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการเดินทางเข้าไปในหลายประเทศ การฉีดวัคซีนต้านไวรัสโคโรน่าจะกลายเป็นมาตรฐานสำคัญสำหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ 

การฉีดวัคซีนอย่างแพร่หลาย จำเป็นต้องควบคู่ไปกับการที่ทางรัฐบาลออกกฎหมายและมาตรการเพื่อสนับสนุนการผ่านแดนอย่างเข้มข้น เช่น นอกจากการใช้พาสปอร์ต วีซ่า เดินทางเข้าประเทศ จำเป็นต้องมีพาสปอร์ตหรือใบรับรองสุขภาพส่วนบุคคล ว่ามีการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว เข้ามาเป็นนเอกสารหลักในการพิจารณาเข้าประเทศด้วย

ปัจจุบันมีแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ที่เรียกกันว่า คอมมอนพาส (CommonPass) ซึ่งจะเป็นพาสปอร์ตสุขภาพในเชิงดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถยืนยันข้อมูลไปทั่วโลกได้ว่า ผู้เดินทางคนนั้นปราศจากเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่

 

(Visited 64 times, 1 visits today)